ขสมก.เพิ่มรถกว่า 2 หมื่นเที่ยวรับเปิดเทอม

ขสมก.เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ ทั้งด้านคุณภาพรถโดยสารและบุคลากร เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก ขสมก.ได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชน ที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่

นายประยูร กล่าวว่า ได้เพิ่มจำนวนการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถและเพิ่มเที่ยววิ่งเส้นทางที่ผ่านโรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ ในวันธรรมดา 21,928 เที่ยว/วัน พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพและตรวจสอบ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถโดยสารให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตรวจเช็คประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงการดูแลความสะอาดภายในรถโดยสารทั้งรถของ ขสมก.และรถเอกชน ร่วมบริการ พร้อมกำกับดูแลพนักงานขับรถโดยสารให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พนักงานเก็บค่าโดยสารคอยดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย และกำชับหัวหน้างานให้ตรวจสอบใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความพร้อมของร่างกายพนักงาน ขับรถก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัย และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ขสมก.ได้จัดรถสายตรวจ พนักงานนายตรวจของเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต และเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษประจำจุดบริเวณหน้าโรงเรียน ป้ายหยุดรถโดยสารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลการขึ้น-ลงรถของผู้ใช้บริการ รวมถึงให้พนักงานประจำรถคอยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องสงสัยบนรถโดยสาร หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณใกล้ที่สุดโดยเร็ว.

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.