การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ้าไทย

จุดหมายปลายทางเหล่านี้ได้รับการจัดหมวดหมู่โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะตัวเอกลักษณ์และกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญทำให้งานที่ยากลำบากในการวางแผนการท่องเที่ยวขององค์กรได้ง่ายและคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับองค์กร ชุมชน 50 แห่งแบ่งออกได้เป็น 10 หมวด ได้แก่ ภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ้าไทยการทำอาหารการผจญภัยทางวัฒนธรรมการพักแบบโฮมสเตย์การออกนอกโรงเรียนและครอบครัว ผู้ว่าราชการจังหวัดททท. ยุทธศักดิ์ศุภพรจะให้การสนับสนุนชุมชนที่อุทิศให้กับปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทศพลด่านศุภรัตน์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์จะเป็นตัวแทนของชุมชนผลิตภัณฑ์ GI